Privacy Statement


Op [SUBSITE] worden jouw persoonsgegevens verzameld en verder verwerkt. TNO is hiervoor verantwoordelijk. Lees hier wat TNO doet met jouw gegevens die je actief via de website aan TNO verstrekt, hoe we deze beschermen en op welke wijze je jouw rechten op basis van de AVG kunt uitoefenen. Lees in het cookie statement welke gegevens TNO via cookies verwerkt bij het surfen op deze site.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot jou als persoon, Je naam, huis of e-mailadres zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je meer informatie over persoonsgegevens en de privacywetgeving.

Welke gegevens worden verzameld en waarvoor?

Hieronder ziet u welke gegevens direct worden verzameld via de website. De website maakt ook gebruik van cookies en statistieken. Hierover kun je meer lezen in het cookie statement.

Gegevensverwerking Soort gegevens Grondslag
Contactformulier Naam en e-mailadres Jouw toestemming
Nieuwsbrief Naam en e-mailadres Jouw toestemming

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Wanneer je het contactformulier hebt ingevuld worden jouw gegevens na twee maanden verwijderd uit de websitedatabase. Op de correspondentie die volgt na het invullen van het contactformulier is een bewaartermijn van 10 jaar van toepassing.

Wanneer je je hebt opgegeven voor de nieuwsbrief worden jouw gegevens bewaard zolang de nieuwsbrief wordt verzonden. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen dan kun je jezelf eenvoudig afmelden door op de link te klikken onderaan de nieuwsbrief. Jouw gegevens worden dan direct verwijderd.

Hoe beveiligt TNO jouw persoonsgegevens?

TNO acht het van groot belang dat de door jou verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Om je persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang of verkeerd gebruik, neemt TNO passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen omvatten maatregelen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen door middel van fysieke, technische (toegangs)controles. Zo is de database met daarin jouw contactgegevens versleuteld.

Met wie deelt TNO jouw gegevens?

Jouw gegevens die je hebt ingevuld in het contactformulier en bij aanmelding voor de Nieuwsbrief blijven bij TNO en worden niet gedeeld met anderen.

Meer informatie

Je kunt meer informatie vinden over gegevensbescherming op het algemene privacystatement van TNO, bijvoorbeeld hoe je jouw rechten kunt uitoefenen en de contactgegevens van de Data Protection Officer.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan door TNO te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande aankondiging. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.