Tekstpagina's

Logo's

Het logo kan zowel in de de header als in de footer staan. In de header is het mogelijk aan het TNO-logo een subdomein toe te voegen. In de footer kan de tekst 'Powered by' voor het logo worden gezet.

logo's

logo's powered by

Logo's worden geplaatst als .svg-bestand in de maatvoering 245 bij 50 pixels.

Fonts

Er kan gekozen worden uit 2 fontfamilies: Object Sans of de FS Me. Deze zijn beide zeer geschikt voor een beeldscherm.

object sans font

fs me font

TNO kleurenpallet

Voor websites die dicht tegen de nieuwe stijl van de corporate website www.tno.nl moeten liggen, is het standaard kleurenpalet van die site beschikbaar:

Eigen kleurenpallet

Voor websites die geen TNO-uitstraling hebben, kan een kleurenpallet worden samengesteld dat is gebaseerd op het eigen logo. Ook zijn verschillende kleurenpaletten uitgewerkt waarbij uit een aantal varianten kan worden gekozen. Deze zijn: Corporate, Culture, Tech, Healthcare, Civic en Science.